Ajax Hub 2 Plus black (20276)

Katalógové číslo: AJAX20276

Apple Shopping Event

Hurry and get discounts up to 20% Read more

Hub 2 Plus – Centrálny ovládací panel riadi všetky zariadenia Ajax v systéme a upozorňuje používateľa na otvorené dvere, rozbitie okna, nebezpečenstvo požiaru a zaplavenia vodou. Ak sa narušitelia vlámu do vášho domu, Hub 2 Plus odošle snímky z detektorov MotionCam do aplikácií Ajax a do poplachového prijímacieho centra. Hub 2 Plus podporuje pripojenie až 200 detektorov a zariadení Ajax, ktoré je možné rozdeliť do 25 nezávislých skupín (podsystémov). Do systému je možné tiež ľahko integrovať až 100 IP kamier alebo záznamových zariadení. Farba čierna.

550.00 

Shipping and returns

Authorities in our business will tell in no uncertain terms that Lorem Ipsum is that huge, huge no no to forswear forever. Not so fast, I'd say, there are some redeeming factors in favor of greeking text, as its use is merely the symptom of a worse problem to take into consideration.

Product care

Anyway, you still use Lorem Ipsum and rightly so, as it will always have a place in the web workers toolbox, as things happen, not always the way you like it, not always in the preferred order.

Podrobnosti o produkte

Detaily, vlastnosti produktu.

Výrobca

AJAX

EAN

0810031990535

Description

Hub 2 Plus – Centrálny ovládací panel

Doteraz najvýkonnejší model centrálneho ovládacieho panela Hub 2 Plus kombinuje všetky pokročilé funkcie predchádzajúcich modelov a je primárne určený pre ochranu rozsiahlych objektov typu kancelárskych či rezidenčných komplexov alebo výrobných závodov s veľkým množstvom používateľov a strážených priestorov. Vzhľadom k výkonu použitého hardvéru je Hub 2 Plus schopný spracovať až 5 rozširovačov rádiového signálu ReX súčasne a zabezpečiť objekt pomocou až 200 detektorov a zariadení Ajax, vrátane detektorov pohybu s integrovanou kamerou MotionCam.

Vždy v spojení – cez kábel, Wi-Fi či LTE
Komunikácia s vonkajším svetom je pri centrálnych ovládacích paneloch zabezpečovacích systémov kritickým prvkom. Jej spoľahlivosť zaručuje okamžité doručenie informácií o poplachu používateľom systému a poplachovému prijímaciemu centru.
Hub 2 Plus je z hľadiska stability externej komunikácie neprekonateľný – disponuje 4 nezávislými komunikačnými kanálmi a podporuje LTE. Takáto konfigurácia vám umožňuje pripojiť zariadenie k 2 rôznym poskytovateľom internetového pripojenia cez Ethernet a Wi-Fi a zároveň mať k dispozícii 2 SIM LTE karty ako záložný komunikačný kanál. Prepínanie medzi jednotlivými kanálmi je potom otázkou niekoľkých sekúnd.

Vizuálne overenie poplachu počas 9 sekúnd
Foto či video verifikácia je budúcnosťou bezpečnostného priemyslu. Táto technológia je optimálnym riešením pre komerčné i domáce aplikácie – je dostupná a navrhnutá s ohľadom na ochranu súkromia. Sekvencia snímok získaná detektormi pohybu MotionCam umožňuje používateľom a obsluhe poplachového prijímacieho centra vyhodnotiť situáciu v reálnom čase. Snímky sú obstarané len v prípade detekcie pohybu, nikdy nie na vyžiadanie.
Hub 2 Plus môže spravovať až 200 detektorov pohybu MotionCam a doručiť získané snímky používateľom a poplachovému prijímaciemu centru počas 9 sekúnd, dokonca aj pri komunikácii pomocou SIM karty. To všetko vďaka podpore LTE.

Garancia doručenia poplachových správ a snímok
Jeweller
Rádiový protokol Jeweller bol vyvinutý, aby bola zabezpečená nepretržitá prevádzka všetkých zariadení v systéme. Jeweller umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi Hubom 2 Plus a detektormi na vzdialenosť až 2 000 metrov. Aj na túto vzdialenosť možno zariadenie diaľkovo konfigurovať a preniesť poplachové správy za menej ako 0.15 sekundy. Jeweller využíva časové rámce pre synchronizáciu komunikácie s pripojenými zariadeniami, autentizáciu zabraňujúcu falšovaniu a šifrovanie pre ochranu dát pred zneužitím. Okrem toho sa jedná o vysoko energeticky nenáročný rádiový protokol, vďaka ktorému sú detektory Ajax schopné prevádzky po dobu niekoľkých rokov z predinštalovaných batérií.

Wings
Wings je inovatívny rádiový protokol vyvinutý pre rýchly prenos vizuálnych dát na veľké vzdialenosti. K zvýšeniu spoľahlivosti komunikačného kanála je využívaná vyhradená anténa. Integrovaný algoritmus kontroly paketov a opätovného uploadu dát umožňujú prenos snímok na vzdialenosť až 1 700 metrov aj v prípade, že je signál nestabilný. Vďaka tomuto protokolu môžu operátori poplachového prijímacieho centra a používatelia systému obdržať prvú snímku situácie do 9 sekúnd po detekcii pohybu.

Automatizovaná bezpečnosť
Hub 2 Plus podporuje 64 scenárov, ktoré minimalizujú počet používateľských zásahov do zabezpečovacieho systému. Celý systém alebo jeho jednotlivé časti je možné automaticky aktivovať či deaktivovať v nadstavenom čase. Mimo to možno napríklad aktivovať zahmlievací systém v prípade vniknutia, odpojiť prívod elektrickej energie a zapnúť núdzové osvetlenie pri požiari, alebo zastaviť prívod vody pri jej úniku. Pomocou automatizačných scenárov môže Hub 2 Plus ovládať osvetlenie, elektrické zámky alebo rolety. Jednotlivé scenáre sa aktivujú pri zmene stavu systému, vybraných poplachových udalostiach, vo zvolenom čase alebo po stlačení tlačidla Button.

Ochrana rozsiahlych objektov so zložitou vnútornou štruktúrou
Obchodné centrá, výrobné závody a rezidenčné či kancelárske komplexy – Hub 2 Plus je pripravený spoľahlivo zabezpečiť aj tie najzložitejšie z nich. Tento nový centrálny ovládací panel zvládne pripojiť až 200 detektorov a zariadení Ajax s dosahom rádiovej komunikácie až na vzdialenosť 2 000 metrov. Pri použití 5 rozširovačov signálu ReX tak maximálne pokrytie môže dosiahnuť až 35 km2. Hub 2 Plus je schopný systém rozdeliť do 25 nezávislých skupín s celkovým počtom až 200 používateľov. Vďaka tomu umožňuje rozsiahle objekty rozdeliť do čiastkových celkov a stanoviť jasné pravidlá pre prístup.

Odolný voči sabotáži
Pokiaľ dôjde k akejkoľvek udalosti, Hub 2 Plus bezodkladne informuje používateľa systému a poplachové prijímacie centrum. Pri pokuse o neoprávnenú manipuláciu so zariadením dôjde okamžite k vyhláseniu poplachu. Ak centrálny ovládací panel stratí spojenie s cloudovým serverom Ajax, počas 60 sekúnd dôjde k odoslaniu poplachovej správy. Dokonca aj počas výpadku elektrickej energie Hub 2 Plus chráni strážený priestor po dobu až 15 hodín pri prevádzke zo vstavanej záložnej batérie.
• Dopytovanie dostupnosti pripojených detektorov každých 12 sekúnd
• Detekcia straty spojenia s cloudovým serverom každých 60 sekúnd
• Prevádzka na záložnú batériu po dobu až 15 hodín

Pripravený na budúcnosť
Hub 2 používa operačný systém reálneho času OS Malevich vyvinutý spoločnosťou Ajax Systems. OS Malevich je extrémne stabilný, imúnny voči počítačovým vírusom a chránený proti kyberútokom.
Modulárna architektúra zaručuje schopnosť pravidelnej aktualizácie systému. Vďaka pravidelným aktualizáciám niekoľkokrát ročne sa rozširuje jeho funkcionalita. Celý proces pritom nevyžaduje akýkoľvek zásah profesionála alebo používateľa systému – jedinou podmienkou je, aby bol systém v deaktivovanom stave. Hub 2 Plus je v súčasnosti najvýkonnejším centrálnym ovládacím panelom v portfóliu Ajax. Jeho procesor je 4.5x rýchlejší a flash pamäť 8x väčšia ako pri modeli Hub 2. Táto hardvérová konfigurácia zaručuje, že Hub 2 Plus bude bez obmedzenia podporovať aj ďalšie nové funkcie, ktoré prinesú budúce aktualizácie.

Ovládaný pomocou mobilných aplikácií
Odmietli sme vybaviť centrálne ovládacie panely tlačidlami a využívať zastarané ovládacie rozhranie. Mobilné aplikácie sú modernejšie, bezpečnejšie a používateľsky prívetivejšie. K Hubu 2 Plus sa pripájajú pomocou zabezpečeného kanálu s cloudovým serverom Ajax. Toto serverové riešenie je umiestnené v niekoľkých dátových centrách na platforme Amazon Web Services. Aplikácie umožňujú používateľom ovládať zabezpečovací systém, upravovať nastavenie centrálneho ovládacieho panelu, konfigurovať pripojené zariadenia, vytvárať automatizačné scenáre a prechádzať históriu udalostí. Zo smartphonu alebo počítača, v mieste inštalácie alebo odkiaľkoľvek na svete.

Inštalácia bez problémov
Hub 2 Plus je pripravený na prevádzku ihneď po vybalení z krabice. Dodáva sa s integrovanými komunikátormi, napájacou jednotkou a záložnou batériou. Pokiaľ chcete zariadenie začať používať, zapojte ho do zásuvky, pripojte k internetu, vložte SIM karty a pomocou mobilnej aplikácie naskenujte QR kód. Vďaka držiaku SmartBracket nie je potrebné ani zariadenie pred upevnením na mieste rozoberať.
Všetky nastavenia systému sú dostupné v aplikáciách Ajax. Nech už ste od Hubu 2 Plus vzdialení akokoľvek, vždy môžete meniť konfiguráciu systému, pridávať používateľov, prezerať video streamy z pripojených bezpečnostných kamier, vytvárať automatizačné scenáre alebo pripojiť systém k poplachovému prijímaciemu centru.

Technická špecifikácia:

Klasifikácia: Centrálny ovládací panel s rádiovou komunikáciou a podporou foto verifikácie poplachu
Maximálny počet zariadení: 200
Maximálny počet používateľov: 200
Maximálny počet miestností: 50
Podpora rozširovača signálu ReX: Áno (max. 5 v systéme)
Podpora detektorov pohybu MotionCam: Áno
Scenáre: 64
Skupiny (podsystémy): 25
Mobilné aplikácie: iOS 9.1 a vyšší Android 4.4 a vyšší
Komunikačné kanály: 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)); 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5B8)); LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20); Wi-Fi (802.11 b/g/n); Ethernet
Prepnutie medzi SIM1 a SIM2: Počas 4 minút
Komunikácia s PPC: Contact ID, SIA (DC-09)
Procesor: ARM
Operačný systém: OS Malevich
Napájanie: 110 – 230 V AC (Hub 2 Plus) / 8 – 20 V DC (Hub 2 Plus 12 V); vstavaná záložná batéria: Li-Ion 2 Ah; až 15 hodín zálohovania (pri offline prevádzke a vypnutom Wi-Fi a Ethernet module); spotreba elektrickej energie: 10 W
Rádiová technológia Jeweller: Dosah komunikácie so zariadeniami – až 2 000 m v otvorenom priestore; obojsmerná komunikácia; prevádzková frekvencia: 868.0 – 868.6 MHz; samoregulačný vysielací výkon – až do 25 mW; blokové šifrovanie založené na AES algoritme; interval dopytovania zariadenia Hubom: 12 – 300 s; automatické preladenie na nerušený kanál
Podporovaný typ SIM kariet: 2x Micro-SIM 2G
Ochrana proti sabotáži: Autentizácia zariadenia; detekcia rušenia rádiového signálu; upozornenie na neoprávnenú manipuláciu
Video dohľad: Až 100 kamier alebo záznamových zariadení
Rozsah prevádzkovej teploty: Od -10 °C do +40 °C
Rozmery: 163 × 163 × 36 mm
Hmotnosť: 351 g
Certifikácia: Stupeň zabezpečenia 2, trieda prostredia II podľa EN 50131, CE
Záruka: 24 mesiacov od dátumu predaja (na batériu sa záruka nevzťahuje)

Obsah balenia:
Ajax Hub 2 Plus, držiak SmartBracket, napájací kábel, Ethernet kábel, montážny materiál, užívateľská príručka

Bližšie informácie nájdete na Smart alarm

Customer Reviews

Online store with a wide selection of furniture and decor

Furniture is an invariable attribute of any room. It is they who give it the right atmosphere, making the space cozy and comfortable, creating favorable conditions for productive work or helping to relax after a hard day. More and more often, customers want to place an order in an online store, when you can sit down at the computer in your free time, arrange the furniture in the photo and calmly buy the furniture you like. The online store has a large catalog of furniture: both home and office furniture are available.

Furniture production is a modern form of art

Furniture manufacturers, as well as manufacturers of other home goods, are full of amazing offers: we often come across both standard mass-produced products and unique creations - furniture from professional craftsmen, which will be appreciated by true connoisseurs of beauty. We have selected for you the best models from modern craftsmen who managed to ingeniously combine elegance, quality and practicality in each product unit. Our assortment includes products from proven companies. Who for many years of continuous joint work did not give reason to doubt their reliability and honesty. All of them guarantee the high quality of their products, excellent operational characteristics, attractive appearance of the products, a long period of use of the furniture, as well as safety.